Sơ lược về khai báo hải quan hàng xuất khẩu

Trong thời đại kinh doanh thương mại phát triển như hiện nay thì quá trình xuất/nhập khẩu hàng hóa đã trở nên quá quen thuộc. Đó là việc một các nhân hay một doanh nghiệp nào đó thực hiện việc bán hàng hóa hay dịch vụ trong nước ra nước ngoài, đảm bảo tuân theo cán cân thanh toán quốc tế cũng như các tiêu chuẩn chất lượng chung cho hàng hóa/dịch vụ đó. Như vây, để có thể xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài thì đòi hỏi các cá nhân, doanh nghiệp phải nắm rõ được một số thông tin cơ bản về xuất khẩu hàng hóa. Cụ thể ở bài viết này sẽ là sơ lược về khai báo hải quan hàng xuất khẩu. Thế nào là khai báo hải quan hàng xuất khẩu? Khai báo hải quan hàng xuất khẩu là một quá trình mà doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, gồm các thủ tục hải quan tự kê khai với những nội dung theo các tiêu thức trên tờ khai hải quan và tiến hành xuất trình các hồ sơ tài liệu đính kèm nộp về cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định có thông quan hay không đối với hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp đó. Vì sao phải khai báo hải quan hàng xuất khẩu? Mặc dù các thủ tục khai báo hải quan nhìn qua có vẻ khá phức tạp và rắc rối nhưung đây là việc làm bắt buộc khi doanh nghiệp muốn xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài. Ngày trước, muốn khai báo hải quan, bạn phải làm nhiều các thao tác truyền thống trên tờ khai giấy, tiêu tốn nhiều thời gian, đồng thời gây khó khăn nếu cần phải chỉnh sửa. Nhưng ngày nay, với sức mạnh của công nghệ số, việc khai báo hải quan sẽ được thực hiện dựa trên các phần mềm điện tử. Và có những dòng hàng hóa, dịch vụ mà cần bắt buộc khai báo hải quan điện tử. Khai báo hải quan được coi là một trong những giải pháp để đáp ứng mong muốn của các doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý cho những phát sinh trong giao thương mại giữa các nước. Đồng thời, dựa vào đó Nhà nước có thể tính và thu thuế doanh nghiệp, kết hợp quản lý hàng hóa ra/vào lãnh thổ Việt Nam không thuộc danh mục cấm như ngà voi, súng,... Ngoài ra nó còn mang đến những lợi ích khi lớn cho người tiêu dùng. Địa điểm khai báo hải quan hàng xuất khẩu?  Việc đăng ký tờ khai hải quan đối với mỗi hàng hóa dịch vụ là khác nhau. Pháp luật nước ta cũng có những quy định, điều kiện riêng với từng loại mặt hàng. Và để đăng ký tờ khai hải quan cho các hàng hóa xuất khẩu thì các doanh nghiệp có thể đăng ký tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hay tại nơi có những cơ sở sản xuất hàng hóa. Hoặc cũng có thể đăng lý tờ khai hải quan tại Chi cục hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu. Như vậy, với những thông tin sơ lược về khai báo hải quan hàng xuất khẩu trên đây, chúng tôi hi vọng đã giúp ích được cho các cá nhân hay doanh nghiệp thực hiện việc khai báo hải quan thật nahnh gọn và chính xác.