XNK thương mại và một số loại hình đặc thù

XNK thương mại và một số loại hình đặc thù


Thủ tục hải quan xuất khẩu kim cương thô

Thủ tục hải quan xuất khẩu kim cương thô

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận KP ( Kimberley Process) cho lô hàng kim cương tại phòng quản lý xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương. - Bước 2: Doanh nghiệp đăng ký tờ khai Hải quan xuất khẩu (HQXK) lô hàng kim c..

Thủ tục hải quan nhập khẩu kim cương thô

Thủ tục hải quan nhập khẩu kim cương thô

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp khai báo hải quan  nhập khẩu lô hàng kim cương thô và gửi cho cơ quan hải quan. - Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận bộ hồ sơ và tiến hành các bước công việc khác theo quy trình thủ tục hải qua..

Thủ tục hải quan nhập khẩu kim cương thô

Thủ tục hải quan nhập khẩu kim cương thô

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp khai báo hải quan  nhập khẩu lô hàng kim cương thô và gửi cho cơ quan hải quan. - Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận bộ hồ sơ và tiến hành các bước công việc khác theo quy trình thủ tục hải qua..

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc mở tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu nhưng bị trả lại. + Bước 2: Cơ quan hải quan quyết định thông quan cho tờ khai hàng hoá. 2. Cách thức thực hiện: Điện tử ..

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 ​1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc mở tờ khai hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan. Bước 2: Cơ qu..

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 ​1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Bước 2: Người khai hải quan phải khai tại ô “Số giấy phép” trên tờ khai hải quan điện tử đối với các chứng từ nêu tại điểm a.1, điể..

Hiển thị 1 đến 6 trong tổng số 13 (3 Trang)
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lâm Trường © 2021